BẠN ĐANG XEM TRANG ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG (SAU ĐÂY GỌI TẮT LÀ “ĐIỀU KHOẢN”). TRANG THÔNG TIN NÀY CUNG CẤP CHO BẠN NHỮNG QUY ĐỊNH KHI BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB WEB THỦ ĐỨC – WEBTHUDUC.COM NÀY.

MỌI NỘI DUNG CỦA ĐIỀU KHOẢN NÀY ĐỀU ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH ĐÚNG THEO QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT.

  1. NGUYÊN TẮC CHUNG

TRANG WEB WEB THỦ ĐỨC – WEBTHUDUC.COM (SAU ĐÂY ĐƯỢC GỌI TẮT LÀ “WEB THỦ ĐỨC – WEBTHUDUC.COM”) CŨNG NHƯ TÊN MIỀN WEB THỦ ĐỨC – WEBTHUDUC.COM THUỘC QUYỀN SỞ HỮU VÀ VẬN HÀNH BỞI CÔNG TY TNHH HYDROS (SAU ĐÂY GỌI TẮT LÀ “CHÚNG TÔI”).

WEB THỦ ĐỨC – WEBTHUDUC.COM ĐẢM BẢO RẰNG MỌI THÔNG TIN ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TRÊN TRANG WEB ĐỀU PHÙ HỢP VỚI QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT, PHÙ HỢP VỚI VĂN HÓA CỦA NGƯỜI DÂN VIỆT NAM.

WEB THỦ ĐỨC – WEBTHUDUC.COM CUNG CẤP DỊCH VỤ TỚI MỌI CÁ NHÂN VÀ TỔ CHỨC ĐANG SINH SỐNG VÀ LÀM VIỆC TRÊN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM. WEB THỦ ĐỨC – WEBTHUDUC.COM CAM KẾT CHẤP HÀNH NGHIÊM TÚC THEO QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH CỦA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT.

“KHÁCH HÀNG” VÀ/HOẶC “NGƯỜI SỬ DỤNG” VÀ/HOẶC “THÀNH VIÊN” LÀ MỌI CÁ NHÂN HOẶC TỔ CHỨC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ MÀ WEB THỦ ĐỨC – WEBTHUDUC.COM CUNG CẤP.

KHI KHÁCH HÀNG TRUY CẬP TRANG WEB VÀ KHI KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ MÀ TRANG WEB NÀY CUNG CẤP ĐỒNG NGHĨA VỚI VIỆC KHÁCH HÀNG ĐÃ XEM VÀ ĐỒNG Ý NHỮNG NỘI DUNG CỦA ĐIỀU KHOẢN HIỆN HÀNH NÀY, BAO GỒM MỌI SỰ THAY ĐỔI CỦA ĐIỀU KHOẢN NÀY NẾU CÓ. NẾU KHÁCH HÀNG KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN ĐƯỢC NÊU RA SAU ĐÂY, KHÁCH HÀNG NÊN DỪNG NGAY VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB. MỌI SỰ THAY ĐỔI CỦA ĐIỀU KHOẢN NÀY ĐƯỢC CHÚNG TÔI ĐĂNG TẢI CÔNG KHAI TRÊN TRANG WEB.

  1. LƯU Ý LỖI PHÁT SINH KHI SỬ DỤNG TRANG WEB

2.1. KHI KHÁCH HÀNG TRUY CẬP WEB THỦ ĐỨC – WEBTHUDUC.COM VÀ SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG CỦA TRANG WEB, LỖI CÓ THỂ PHÁT SINH DO NHIỀU NGUYÊN NHÂN KHÁCH QUAN HOẶC CHỦ QUAN NHƯ LỖI DO KỸ THUẬT MÃ NGUỒN PHẦN MỀM, THUẬT TOÁN ÁP DỤNG, LỖI DO GIÁN ĐOẠN ĐƯỜNG TRUYỀN INTERNET, VIRUS MÁY TÍNH, THAO TÁC NHẦM LẪN, MÁY CHỦ BỊ HƯ HỎNG PHẦN CỨNG ĐỘT NGỘT HOẶC CÁC HÀNH ĐỘNG PHÁ HOẠI CỦA CÁ NHÂN HOẶC TỔ CHỨC LÀM HƯ HỎNG MỘT PHẦN HOẶC TOÀN BỘ TRANG WEB… NẾU CÁC LỖI TRÊN XẢY RA VỚI KHÁCH HÀNG, WEB THỦ ĐỨC – WEBTHUDUC.COM XIN CHÂN THÀNH CÁO LỖI CÙNG QUÝ KHÁCH HÀNG, QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG GỌI ĐIỆN ĐẾN TỔNG ĐÀI (HOẶC EMAIL: INFO@HYDROS.VN) THÔNG BÁO CHO CHÚNG TÔI ĐƯỢC BIẾT. WEB THỦ ĐỨC – WEBTHUDUC.COM CAM KẾT SẼ NHANH CHÓNG KHẮC PHỤC LỖI NHẰM MANG LẠI TRẢI NGHIỆM TỐT NHẤT CHO KHÁCH HÀNG; CÙNG VỚI KHÁCH HÀNG BÀN BẠC, TÌM HƯỚNG GIẢI QUYẾT LỖI NHẰM HẠN CHẾ NHỮNG THIỆT HẠI CÓ THỂ PHÁT SINH.

2.2. NHỮNG THÔNG TIN (GỒM VĂN BẢN, HÌNH ẢNH, LIÊN KẾT) ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TRÊN TRANG WEB NHẰM MỤC ĐÍCH CUNG CẤP THÔNG TIN THAM KHẢO CHO KHÁCH HÀNG ĐỀU ĐƯỢC WEB THỦ ĐỨC – WEBTHUDUC.COM XEM XÉT RÀ SOÁT KỸ LƯỠNG VỀ ĐỘ CHÍNH XÁC TRONG KHẢ NĂNG CHO PHÉP, NHƯNG SAI SÓT VẪN CÓ THỂ XẢY RA NGOÀI MONG MUỐN CŨNG NHƯ TÀI LIỆU ĐẾN TỪ LIÊN KẾT NGOÀI KÉM CHÍNH XÁC, KHÁCH HÀNG THAM KHẢO THÔNG TIN TRÊN TRANG WEB CẦN LƯU Ý VẤN ĐỀ NÀY. NHỮNG SAI SÓT ĐÓ SẼ NHANH CHÓNG ĐƯỢC WEB THỦ ĐỨC – WEBTHUDUC.COM ĐÍNH CHÍNH NGAY KHI NHẬN ĐƯỢC THÔNG BÁO TỪ KHÁCH HÀNG.

  1. CÁC HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM

KHÁCH HÀNG KHI SỬ DỤNG TRANG WEB CẦN LƯU Ý RẰNG, MỌI VĂN BẢN, HÌNH ẢNH, LOGO, BIỂU TƯỢNG, PHẦN MỀM ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TRÊN TRANG WEB ĐỀU THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA WEB THỦ ĐỨC – WEBTHUDUC.COM HOẶC THUỘC CHỦ SỞ HỮU KHÁC ĐƯỢC BẢO VỆ BẰNG VĂN BẢN THEO ĐÚNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT. KHÁCH HÀNG VUI LÒNG CHỈ ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG TRANG WEB VỚI MỤC ĐÍCH TÌM HIỂU THÔNG TIN VÀ MUA SẮM, NGOÀI RA, CÁC HÀNH ĐỘNG NHƯ: TRUY CẬP TRÁI PHÉP, SAO CHÉP, SỬA ĐỔI, XÓA BỎ NỘI DUNG, QUẢNG BÁ, TRUYỀN TẢI PHÂN PHỐI, TÁI BẢN NỘI DUNG CHO BÊN THỨ 3 ĐỀU BỊ NGHIÊM CẤM.

KHÁCH HÀNG KHÔNG ĐƯỢC CÓ NHỮNG HÀNH ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN, QUẢNG BÁ THÔNG TIN BẤT LỢI, BÔI NHỌ XÚC PHẠM DANH DỰ CỦA NHÂN VIÊN CŨNG NHƯ UY TÍN CỦA WEB THỦ ĐỨC – WEBTHUDUC.COM.

MỌI YẾU TỐ CẤU THÀNH THƯƠNG HIỆU NHƯ HÌNH ẢNH, LOGO, BIỂU TƯỢNG WEB THỦ ĐỨC – WEBTHUDUC.COM ĐỀU ĐÃ ĐƯỢC PHÁP LUẬT BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ BẰNG VĂN BẢN. BẠN KHÔNG ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG NHỮNG YẾU TỐ TRÊN DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO NẾU NHƯ KHÔNG CÓ VĂN BẢN ĐỒNG Ý TỪ PHÍA WEB THỦ ĐỨC – WEBTHUDUC.COM.

  1. TUYÊN BỐ TRÁCH NHIỆM

WEB THỦ ĐỨC – WEBTHUDUC.COM ĐƯỢC MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI HOẶC TỔN THẤT NÀO XẢY RA TỪ BẤT KỲ QUYẾT ĐỊNH NÀO CỦA BẠN KHI SỬ DỤNG TRANG WEB.

WEB THỦ ĐỨC – WEBTHUDUC.COM ĐƯỢC MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI TẤT CẢ THIỆT HẠI XẢY RA VỀ NGƯỜI HOẶC TÀI SẢN VỚI BẠN VÀ VỀ TẤT CẢ CHI PHÍ PHÁT SINH, CHI PHÍ BỒI THƯỜNG, CHI PHÍ TỐ TỤNG NÀO LIÊN QUAN TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP LỖI NÊU Ở MỤC 2 TRONG ĐIỀU KHOẢN NÀY VÀ ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC TRƯỜNG HỢP KHÁC CHƯA ĐƯỢC BIẾT ĐẾN HOẶC NGAY CẢ KHI BẠN ĐÃ THÔNG BÁO NGUY CƠ GÂY RA THIỆT HẠI CHO WEB THỦ ĐỨC – WEBTHUDUC.COM, TRỪ KHI LỖI ĐÓ LÀ DO HÀNH VI CỐ Ý CỦA WEB THỦ ĐỨC – WEBTHUDUC.COM.

  1. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

KHÁCH HÀNG TOÀN QUYỀN TRONG VIỆC QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG HOẶC CHẤM DỨT DỊCH VỤ MÀ WEB THỦ ĐỨC – WEBTHUDUC.COM CUNG CẤP.

KHÁCH HÀNG ĐƯỢC QUYỀN YÊU CẦU WEB THỦ ĐỨC – WEBTHUDUC.COM THAY ĐỔI HOẶC XÓA BỎ TÀI KHOẢN VÀ TẤT CẢ MỌI THÔNG TIN CÁ NHÂN LIÊN QUAN ĐANG ĐƯỢC LƯU TRỮ TẠI TRANG WEB.

KHÁCH HÀNG CAM KẾT ĐÃ ĐỦ TUỔI THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT CÓ QUYỀN SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ CÓ QUYỀN HỢP PHÁP CUNG CẤP THÔNG TIN CÁ NHÂN CHO WEB THỦ ĐỨC – WEBTHUDUC.COM. KHÁCH HÀNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ TÍNH CHÍNH XÁC VÀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA THÔNG TIN ĐÓ.

KHÁCH HÀNG ĐƯỢC QUYỀN ĐĂNG KÝ HOẶC KHÔNG ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN KHI MUA SẮM TẠI WEB THỦ ĐỨC – WEBTHUDUC.COM.

KHÁCH HÀNG CÓ QUYỀN KHIẾU NẠI, ĐÓNG GÓP Ý KIẾN, PHẢN HỒI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ MÀ WEB THỦ ĐỨC – WEBTHUDUC.COM CUNG CẤP

WEB THỦ ĐỨC – WEBTHUDUC.COM LUÔN CỐ GẮNG MANG LẠI MỘT MÔI TRƯỜNG THÔNG TIN SẠCH, AN TOÀN, LÀNH MẠNH CHO TẤT CẢ KHÁCH HÀNG.

WEB THỦ ĐỨC – WEBTHUDUC.COM LUÔN CỐ GẮNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI NHẤT NHẰM ĐẢM BẢO MỌI GIAO DỊCH VỚI KHÁCH HÀNG ĐƯỢC ĐƯỢC BẢO MẬT VÀ AN TOÀN. MỌI THÔNG TIN VỀ SỐ THẺ ATM, VISA, MASTERCARD ĐỀU KHÔNG ĐƯỢC WEB THỦ ĐỨC – WEBTHUDUC.COM LƯU GIỮ.

WEB THỦ ĐỨC – WEBTHUDUC.COM CÓ QUYỀN TỪ CHỐI, TẠM NGỪNG HOẶC CHẤM DỨT QUYỀN SỬ DỤNG TRANG WEB NẾU KHÁCH HÀNG CÓ HÀNH VI PHẠM PHÁP LUẬT, CUNG CẤP THÔNG TIN KHÔNG CHÍNH XÁC, VI PHẠM NỘI DUNG CỦA ĐIỀU KHOẢN NÀY.

WEB THỦ ĐỨC – WEBTHUDUC.COM ĐƯỢC TOÀN QUYỀN BẢO LƯU, SỬ DỤNG, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC XÓA BỎ MỘT PHẦN HOẶC TOÀN BỘ NỘI DUNG THÔNG TIN, CHÍNH SÁCH HOẠT ĐỘNG ĐANG ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TRÊN TRANG WEB CŨNG NHƯ MỌI CHỨC NĂNG HIỆN CÓ CỦA TRANG WEB.

WEB THỦ ĐỨC – WEBTHUDUC.COM ĐƯỢC QUYỀN THỰC HIỆN MỌI BIỆN PHÁP NHẰM NGĂN CHẶN CÁC HÀNH VI PHÁ HOẠI, GÂY RỐI, LỪA ĐẢO, GIẢ DANH, XÚC PHẠM NHÂN PHẨM, SỬ DỤNG TRÁI PHÉP QUYỀN SỞ HỮU VỀ NHÃN HIỆU, LOGO, BIỂU TƯỢNG, THÔNG TIN CỦA TRANG WEB WEB THỦ ĐỨC – WEBTHUDUC.COM.

WEB THỦ ĐỨC – WEBTHUDUC.COM ĐƯỢC QUYỀN THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG TRÊN MÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO.

  1. VẤN ĐỀ BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

XEM CHI TIẾT TẠI TRANG CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN.

  1. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

NẾU CÓ TRANH CHẤP XẢY RA, WEB THỦ ĐỨC – WEBTHUDUC.COM LUÔN ĐỀ CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM CÙNG PHỐI HỢP VỚI KHÁCH HÀNG GIẢI QUYẾT THEO NGUYÊN TẮC HÒA GIẢI, THƯƠNG LƯỢNG. NẾU GIỮA HAI BÊN KHÔNG GIẢI QUYẾT ĐƯỢC MẪU THUẪN, KHÔNG ĐI ĐẾN ĐƯỢC SỰ NHẤT TRÍ CHUNG, VỤ VIỆC SẼ ĐƯỢC ĐƯA RA TÒA ÁN GIẢI QUYẾT.

NẾU BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO TRONG ĐIỀU KHOẢN NÀY KHÔNG ĐÚNG THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT, HOẶC BỊ TUYÊN BỐ VÔ HIỆU BỞI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN HOẶC VÌ BẤT KỲ LÝ DO NÀO KHÔNG THỂ THỰC HIỆN ĐƯỢC, THÌ ĐIỀU KHOẢN ĐÓ SẼ ĐƯỢC XEM LÀ VÔ HIỆU VÀ KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU LỰC VÀ TÍNH THỰC THI CỦA BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN CÒN LẠI NÀO CỦA ĐIỀU KHOẢN NÀY.

 

0967.5678.49
Web Thủ Đức
Logo
So sánh sản phẩm
  • Tổng (0)
So sánh
0